Europ. Malwettbewerb 2018

Preisträger-Liste 

  1. Europäischer Malwettbewerb 2018

OP-Ortspreis/LP-Landespreis/BPN-Bundespreis Nominierung

  Preisträger/-innen Preis Klasse
1.   Mia Schott OP 2
2.   Celine Krämer LP 2
3.   Julius Schies OP 2
4.   David Ehrlacher OP 2
5.   Hamza Ghanoum Fiddo LP/BPN 3
6.   Anna Bury LP 3
7.   Marvin Höfflin OP 3
8.   Hannes Helbling OP 3
9.   Melissa Brengartner OP 3
10.            Sophia Korbas OP 3
11.            Lenny Steinhauser OP 3
12.            Lia Aschenbrenner OP 3
13.            Elisa Oberkirch OP 3
14.            Emanuel Wolf LP 3
15.            Maher Ghanoum Fiddo OP 4
16.            Noah Meier OP 4
17.            Sarah-Marie Chrobok LP 4
18.            Sonja Himmelseher LP/BPN 4
19.            Lena Schneider LP/BPN 4
20.            Felix Eberl OP 4
21.            Maurice Schreiber OP 4
22.            Leni Röttele OP 4
23.            Antonia Grajewska OP 4
24.            Valentin Koch OP 4
25.          Elia-Carlos Perez OP 4
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr so viele Preisträger haben !

 Die Preisverleihung findet im Europapark statt.

Eine Einladung folgt noch !

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !